AKTUALITY

Nabídka komplexní psychiatrické rehabilitace.

V programu komplexní psychiatrické rehabilitace, který probíhá po celý rok formou denního stacionáře, jsou stále volná místa. Je vhodný pro klienty s vážnějším duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu.

Potencionální zájemci o tento program mohou získat patřičné informace na telefonních číslech 596 912 009 a 733 437 735 nebo též osobní návštěvou. Informace poskytnou zdravotní sestry pro psychiatrii a psychoterapeutky Marcela Hlinovská a Hana Ederová.