počítadlo

O NÁS

Nestátní zdravotnické zařízení bylo otevřeno na počátku 90 let pro prevenci, léčbu a rehabilitaci duševních poruch.

Zařízení je určeno klientům s psychickými potížemi, kteří potřebují pravidelný nebo jenom občasný kontakt s psychiatrem.

Jeho výjimečnost spočívá v intenzivní léčbě nemocných s neurotickými, depresivními, lehčími osobnostními poruchami a komplexní rehabilitaci psychóz v semimurálním prostředí, tj. v zařízení denního stacionáře s psychoterapeutickou péčí.

Nemocné drogovou závislostí, závislosti na alkoholu a patologickým hráčstvím, sexuální deviace u nás neléčíme a směrujeme je na specializované ambulance a zařízení.

Sociální služby na vyžádání a sepsání smlouvy o poskytované sociální službě poskytují spolupracující občanská sdružení, která jsou zapojeny do projektu Pavučina.

Projekt Rekonstrukce Domu duševního zdraví Ostrava-Poruba právě probíhá, termín ukončení červen 2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce části budovy Domu duševního zdraví Ostrava-Poruba pro vybudování komplexního centra poskytování ambulantních a semimurálních psychiatrických služeb, a to formou rekonstrukce a modernizace ambulance s rozšířenou péčí a rekonstrukce a modernizace denního stacionáře

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce částí objektů, které jsou ve špatném technickém stavu (především střechy a rozvody) a dále stavební úpravy vnitřních dispozic. Důvodem pro realizaci stavebních prací je:

  • odstranění havarijního stavu budovy (zastřešení, rozvody)
  • zajištění funkčnosti budovy ve smyslu souladu s navrženými cíli projektu
  • vyšší míra hygienického a bezpečnostního standardu
  • odstranění extrémní tepelné ztrátovosti objektu
  • zajištění bezbariérového přístupu pro hendikepované pacienty