počítadlo

O NÁS

Nestátní zdravotnické zařízení bylo otevřeno na počátku 90 let pro prevenci, léčbu a rehabilitaci duševních poruch.

Zařízení je určeno klientům s psychickými potížemi, kteří potřebují pravidelný nebo jenom občasný kontakt s psychiatrem.

Jeho výjimečnost spočívá v intenzivní léčbě nemocných s neurotickými, depresivními, lehčími osobnostními poruchami a komplexní rehabilitaci psychóz v semimurálním prostředí, tj. v zařízení denního stacionáře s psychoterapeutickou péčí.

Nemocné drogovou závislostí, závislosti na alkoholu a patologickým hráčstvím, sexuální deviace u nás neléčíme a směrujeme je na specializované ambulance a zařízení.

Sociální služby na vyžádání a sepsání smlouvy o poskytované sociální službě poskytují spolupracující občanská sdružení, která jsou zapojeny do projektu Pavučina.