OBJEDNÁVKY

Ambulance

Pro objednávky a telefonické konzultace je vyhrazen čas mezi 12,00–14,00 hodin.

Stacionář

Do stacionáře se lze objednat telefonicky nebo též osobní návštěvou mezi 12.00–14.00 hodin. První osobní návštěvu je rovněž vhodné objednat telefonicky, aby zdravotní sestra si mohla rezervovat pro Vás čas pro podání podrobnějších informací včetně prohlídky zařízení.

Ideální čas pro získání informací osobní návštěvou nebo telefonickou objednávku je mezi 7,30 - 8,30 hodin, kdy sestry ještě nepracují s klienty.

Stacionář pro neurotická onemocnění se opakuje většinou 5x do roka a je třítýdenní. Termíny lze získat telefonickým dotazem nebo na našem webu, kde je s několika týdenním předstihem vyhlašujeme.

Stacionář pro psychotická onemocnění běží průběžně celý rok a jsou stále volná místa.

Doporučení ošetřujícího praktického lékaře, psychiatra či psychologa je žádoucí.

O definitivním přijetí do stacionárních programů rozhoduje náš psychiatr.