AKTUALITY

Nabídka komplexní psychiatrické rehabilitace.

V programu komplexní psychiatrické rehabilitace, který probíhá po celý rok formou denního stacionáře, jsou stále volná místa. Je vhodný pro klienty s vážnějším duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu.

Potencionální zájemci o tento program mohou získat patřičné informace na telefonních číslech 596 912 009 a 733 437 735 nebo též osobní návštěvou. Informace poskytnou zdravotní sestry pro psychiatrii a psychoterapeutky Aneta Pospíšilová a Ivona Orzságová.

V roce 2021 byl zahájen projekt " Ošetřovatelská péče v terénu pro kvalitnější život lidí s duševním onemocněním". Projekt je financován s podporou Statutárního města Ostravy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Účast v tomto projektu nám umožňuje pečovat o pacienta v jeho vlastním domácím prostředí a celkově tak zvýšit kvalitu komplexní péče.